Zandvoort aan Zee. Holland

Oud Zandvoort-Terugblik in de tijd 1880 tot 1940

Trein en Tram van Zandvoort aan Zee naar Amsterdam vv.

                                                    De Trein.
Spoorlijn Zandvoort-Haarlem geopend  op 3 Juni 1881 Het station werd 1884 gebouwd.Het bestond uit  twee paviljoens,die Nederland bouwde tbv een tentoonstelling  omstreeks  1880. De gebouwen hebben van 1880 t/m 1883 dienst gedaan in Leiden ten dienste van universiteit en studenten.

Oude Station. en Passage. Aanleg spoorlijn en Passage 1881. Station dateert van 1884.


Links de oude treinhalte Zandvoort Dorp.Rechts het i.o.v de gemeente gebouwde station,dat nooit als zodanig in gebruik werd genomen en later als herstellingsoord diende.

Stoomtrein Zandvoort-Haarlem Met dank aan Fam. Bisenberger-Kromhout.

"Verlengde" Haltestraat met links afsluitend een gebouw met torentje. (Voormalig gemeentebezit met intentie Stationsgebouw )

Halte Zandvoort Dorp van1889 tot 26juni1908 in gebruik Foto omstreeks 1906 na verbouwing in 1903/1904

Trein verlaat Zandvoort.


Zondagdrukte op Station Zandvoort omstreeks 1924

Hal met loketten van het Station Zandvoort.

Koffiebolderwagen.

Mijn overgrootvader Arie Drommel en mijn grootvader Piet Drommel aan het werk met daartussen vier collega's.

                                          De Tram

Tramstation met deel Groote Krocht te Zandvoort.

Tramstation te Zandvoort aan Zee

Tramstation met wachthuis en schapenhokken.

Eerste tram Haarlem-Zandvoort 1899

De Kikker te Halfweg op weg naar Amsterdam

Tram met koolspitslamp tussen Zandvoort en Haarlem

ESM tramhalte Aerdenhout

Tramongeval te Haarlem 1930

Zandvoortse tram te Halfweg op weg naar Sloterdijk

Zandvoortse tram halte Kostverloren

Zandvoortse tram op weg naar De Tol

Tram bij de Tol 1905

Tram Zandvoort bij Halte Kostverloren/de Tol

De Blauwe Budapester bij halte Aerdenhout

Oude Halte Tempelierstraat te Haarlem.

Trams te Haarlem ter hoogte van de 2e Emmastraat.

Eindhalte Spuistraat Amsterdam 1925

Met dank aan Nico Paap.